fredag 16. januar 2009

Respons på framføringer 16.1.

 • Mye bra - men også mye som kan/bør forbedres
 • Det skal ikke være en rettskrivingsfeil på powerpoint/presentasjon - les korrektur!! (stort sett bra, men ikke på alle)
 • Billedbruken skal være bevisst og gjennomtenkt - ta gjerne og kommenter bildene
 • Bruk tid på å lete etter bilder!!! Bruk tid på å reflektere over hva bildene forteller.
 • Ha lite tekst!!
 • Forklar begreper - av og til snakker dere som en "lærebok", og jeg mistenker dere for å ikke helt forstå hva dere snakker om.
 • Bruk eksempler - eksempler
 • Det virker litt dumt når man ikke vet hvordan man skal uttale utenlandske navn. Spør!!
 • Powerpointbruk skal/kan understøtte det talte ord (det er alternativer til de tradisjonelle og kjedelige punktmerka listene)
 • Sjekk teknikk - sjekk at lyd osv virker - sjekk at du får koblet pc/mac på videokanon (ved framføring av særemne trekker jeg for "tottel og vas")
 • Noen har et godt "manus" - andre er diffuse og omtrentelige
 • Når dere framfører i gruppe bør det være en logisk sammenheng mellom de ulike personene i gruppen. Få hele presentasjonen til å henge sammen.
 • "Vurderingsskjema" jeg vil bruke ved framføring av fordypningsemne ligger her: http://docs.google.com/Doc?id=dhqjd29q_795f837w6dp

tirsdag 6. januar 2009

Prøv biblioteksvar!


Vi har en flink bibliotekar på skolen, og jeg vil også selvsagt hjelpe det jeg kan, men det er noen eksperter på informasjonsinnhenting som du kan bruke. Test www.biblioteksvar.no