fredag 19. desember 2008

onsdag 17. desember 2008

Kommentarer ti stilene

Oppgavene var krevende.
  1. Ufullstendige setninger går igjen hos noen. Jeg har lagt ut en del eksempler. Hvorfor er disse setningene problematiske?
  2. Sammlikning Storbynatt og Byen, jeg har skrevet et lite notat som jeg vil anbefale at dere leser.
  3. Ikke så mange skrev oppgaven som gikk ut på å sammenlikne et dikt og et bilde. Les likevel notatet jeg har skrevet, det er spesielt nyttig for dere som skrev billedanalyse.
  4. Les oppgaven - i den ene oppgaven skulle man tolke/sammenlikne for så å drøfte politisk kunst. Det er da viktig å se dette som en todelt oppgave hvor en må drøftingen god plass.

tirsdag 16. desember 2008

Eksamensinformasjon

Jeg har fått beskjed om at dere har muntlig eksamen den 16. juni, dere skal opp i norsk + et programfag (noen ville komme opp i sidemål istedet for programfaget).
Norsk hovedmål er 25. mai - så er det andre skriftlige faget et sted mellom 25. mai og 16. juni - Utdanningsdirektoratet har lagt ut en oversikt over eksamensdatoer her, men det er ikke så lett å finne fram.

mandag 1. desember 2008

Medieadapsjon - "remake"

Det er vesentlig å ha en forståelse av hvordan kulturelle utttrykk flyttes over i nye medier og omvandles med utgangspunkt i de verktøyene enn til en hver tid har. Se her på remaken av "Thriller".