tirsdag 15. juni 2010

onsdag 11. november 2009

Hvilke bilder kan jeg bruke?


Når en legger ut bilder på bloggen, så må en huske at det er noe som heter rettigheter. En kan ikke bare uten forsyne seg, en må forsikre seg om at en ikke krenker den som har rettighetene. Dette gjelder altså når en legger ut bilder på Facebook, på blogg, film på Youtube osv. Jeg har laget en liten film (10 minutter) om jobbing med bilder som ligger her.
Generelt kan man bruke bilder som ligger på Wikipedia, men en bør som hovedregel alltid oppgi hvor en har hentet Wikipediabildet og fotograf hvis det er oppgitt. Ellers er det noe som heter CreativeCommons (CC), og det handler om at f.eks. fotografer ønsker å åpne for at andre skal bruke bildene deres. Når jeg legger ut bilder på Flickr.com, merker jeg bildene mine med en CC-lisens som gjør at andre kan bruke bildene mot at det ikke er for å tjene penger og at jeg ønsker at jeg skal oppgis som fotograf.
Merk at det finnes masse utrolig flotte bilder på Flickr, og en kan jo her også legge ut bilder selv. Men skal en gjenbruke andres Flickr-bilder, må en gå inn på denne siden, og krysse av feltet for Creative Commons. Husk å oppgi fotografen!
For å søke etter ulike typer "objekter" (musikk, bilder osv) en kan bruke, anbefaler jeg at en bruker søkefeltet som ligger her.

lørdag 3. oktober 2009

Memoriser

Skal du lære noe utenat? Prøv programmet som er omtalt på "Din side".

mandag 28. september 2009

Å få kontroll på språket

Å få god karakter, 4 eller bedre, i skriftlig norsk, innebærer at man har kontroll på grammatikk og rettskriving. Utfordringen er for de fleste størst når det gjelder nynorsk ettersom mange nesten aldri møter nynorske tekster. Ting som går igjen:
 • og eller å?
 • stor eller liten forbokstav?
 • komma?
 • lange setninger som burde vært delt i to (eller tre)
 • halve setninger som står alene
 • blanding av bokmål, nynorsk og/eller dialekt
 • nynorske verb som bøyes i hytt og pine
 • feilstaving (enkel eller dobbel konsonant?)
Noen få skriver stort sett ganske rett uten å anstrenge seg. De kan skrive en tekst som vi andre imponeres av, men de fleste må jobbe. Noen glemmer at de ikke skriver sms eller på facebook, og teksten blir så full av feil at jeg dessverre noen ganger ikke kan gi teksten bedre enn 1 eller 2.

mandag 21. september 2009

Bloggen! Vurdering

Litt om bloggen, den teller i høst på sidemålskarakteren, og jeg setter karakteren i begynnelsen av januar. Dere vil ha to sidemålsinnleveringer ellers. Bloggen vil telle 1/3 av sidemålskarakteren i høst.
Hva ser jeg etter?
 • Korrekt sidemål (les korrektur, få hjelp hvis du vet du skriver mye feil, skriv gjerne teksten i en tekstbehandler med stavekontroll før du kopierer teksten inn i bloggfeltet). Det er 0-toleranse for skrivefeil.
 • At dere bruker lenker i tekstene som både viser hvilke kilder dere har brukt, og som er nyttige for leseren hvis han/hun vil lese mer
 • At dere oppgir kilder dere har brukt
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner - men at dere gjør det på en korrekt måte. Du må bruke bilder du har tillatelse til å bruke, dere må også oppgi i teksten hvem som har tatt bilde, og hvor du har hentet det fra.
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner som gir en merverdi til teksten (ikke bare til pynt!)
 • At dere har godt og gjennomtenkt innhold som gir et god og rimelig fyldig svar på oppgavene dere får (men det skal ikke være lange avhandlinger)
 • At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien)
 • At bloggen er fullstendig (at alle oppgaver er lagt ut, og at de er lagt ut samme uke eller uka etter at bloggoppgaven er lagt ut på arbeidsplanen).
 • Hvis det er oppgaver som går på bruk av bilder, lyd, video, animasjon osv. vil jeg komme spesielt inn på dem seinere, men jeg ser f.eks. at tidslinja bærer preg av en del slarv hos noen-

onsdag 19. august 2009

Oppstart 3PÅA aug.09

Velkommen til Bryne vgs. alle påbyggselever.
Idag har dere fått en krevende tekst, og det er viktig å tenke leseforståelse der en ikke henger seg opp i alle ord en ikke forstår, men at en prøver å finne fram til de viktigste momentene i hvert avsnitt.
1. Ivar Aasen starter jo ganske greit:
Efterat vort Fædreneland atter er blevet hvad det engang var, nemlig frit og selvstændigt, maa det være os magtpaaliggende at bruge et selvstændigt og nationalt Sprog, eftersom dette er en Nations fornemste Kjendemærke.
Han sier her at et fritt land må ha et selvstendig og nasjonalt språk. Så sier han at Sverige er heldige som har sitt eget språk, og at hvis man i Norge skulle bygge på et språk, ville det være bedre å bygge på det svenske enn det danske. Så sier han at vi må se hvilke ord vi har i dialektene før vi begynner å låne inn ord fra andre språk.
2. Det neste punktet handler om synet på språket, forakten for folkemålet, og det faktum at de som faktisk kunne skrive (hadde utdannelse, husk det var bare en liten elite), var bundet til det "køpenhavnske", altså det danske, og var vant til at det språket stod for kultur og dannelse i motsetning til det primitive almuespråket (dialektene).
3. I punkt 3 skriver han om hvor fantastisk han syntes det var at norsken som språk hadde overlevd så bra selv om det ikke fantes et norsk skriftspråk. Han sier at hvis Norge hadde vært fritt, så hadde almuens språk (folkespråket, dialektene) forlengst gitt grunnlaget for et norsk skriftspråk.
4. I denne delen diskuterer han framgangsmåten for å innføre et nytt skriftspråk. Han sier at noen ville hevde at dette burde innføres gradvis. Han argumenterer mot dette, og sier at i og med at det bygger på et høyst levende muntlig språk, så vil det være lurt å innføre det med en gang. I denne delen sier han at det er mange som har fordommer til folkespråket.
5. Forslag. Det er ikke min Hensigt hermed at fremhævenogen enkelt af vore Dialekter; nei, ingen saadanbør være Hovedsprog, men dette skulde væreen Sammenligning af, et Grundlag for dem.
I siste del lanserer han prosjektet sitt, innsamling av ord ("ordsamling") fra ulike dialekter og at dette skulle danne grunnlaget for et nytt norsk skriftspråk.

tirsdag 9. juni 2009