mandag 28. september 2009

Å få kontroll på språket

Å få god karakter, 4 eller bedre, i skriftlig norsk, innebærer at man har kontroll på grammatikk og rettskriving. Utfordringen er for de fleste størst når det gjelder nynorsk ettersom mange nesten aldri møter nynorske tekster. Ting som går igjen:
 • og eller å?
 • stor eller liten forbokstav?
 • komma?
 • lange setninger som burde vært delt i to (eller tre)
 • halve setninger som står alene
 • blanding av bokmål, nynorsk og/eller dialekt
 • nynorske verb som bøyes i hytt og pine
 • feilstaving (enkel eller dobbel konsonant?)
Noen få skriver stort sett ganske rett uten å anstrenge seg. De kan skrive en tekst som vi andre imponeres av, men de fleste må jobbe. Noen glemmer at de ikke skriver sms eller på facebook, og teksten blir så full av feil at jeg dessverre noen ganger ikke kan gi teksten bedre enn 1 eller 2.

mandag 21. september 2009

Bloggen! Vurdering

Litt om bloggen, den teller i høst på sidemålskarakteren, og jeg setter karakteren i begynnelsen av januar. Dere vil ha to sidemålsinnleveringer ellers. Bloggen vil telle 1/3 av sidemålskarakteren i høst.
Hva ser jeg etter?
 • Korrekt sidemål (les korrektur, få hjelp hvis du vet du skriver mye feil, skriv gjerne teksten i en tekstbehandler med stavekontroll før du kopierer teksten inn i bloggfeltet). Det er 0-toleranse for skrivefeil.
 • At dere bruker lenker i tekstene som både viser hvilke kilder dere har brukt, og som er nyttige for leseren hvis han/hun vil lese mer
 • At dere oppgir kilder dere har brukt
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner - men at dere gjør det på en korrekt måte. Du må bruke bilder du har tillatelse til å bruke, dere må også oppgi i teksten hvem som har tatt bilde, og hvor du har hentet det fra.
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner som gir en merverdi til teksten (ikke bare til pynt!)
 • At dere har godt og gjennomtenkt innhold som gir et god og rimelig fyldig svar på oppgavene dere får (men det skal ikke være lange avhandlinger)
 • At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien)
 • At bloggen er fullstendig (at alle oppgaver er lagt ut, og at de er lagt ut samme uke eller uka etter at bloggoppgaven er lagt ut på arbeidsplanen).
 • Hvis det er oppgaver som går på bruk av bilder, lyd, video, animasjon osv. vil jeg komme spesielt inn på dem seinere, men jeg ser f.eks. at tidslinja bærer preg av en del slarv hos noen-