onsdag 19. august 2009

Oppstart 3PÅA aug.09

Velkommen til Bryne vgs. alle påbyggselever.
Idag har dere fått en krevende tekst, og det er viktig å tenke leseforståelse der en ikke henger seg opp i alle ord en ikke forstår, men at en prøver å finne fram til de viktigste momentene i hvert avsnitt.
1. Ivar Aasen starter jo ganske greit:
Efterat vort Fædreneland atter er blevet hvad det engang var, nemlig frit og selvstændigt, maa det være os magtpaaliggende at bruge et selvstændigt og nationalt Sprog, eftersom dette er en Nations fornemste Kjendemærke.
Han sier her at et fritt land må ha et selvstendig og nasjonalt språk. Så sier han at Sverige er heldige som har sitt eget språk, og at hvis man i Norge skulle bygge på et språk, ville det være bedre å bygge på det svenske enn det danske. Så sier han at vi må se hvilke ord vi har i dialektene før vi begynner å låne inn ord fra andre språk.
2. Det neste punktet handler om synet på språket, forakten for folkemålet, og det faktum at de som faktisk kunne skrive (hadde utdannelse, husk det var bare en liten elite), var bundet til det "køpenhavnske", altså det danske, og var vant til at det språket stod for kultur og dannelse i motsetning til det primitive almuespråket (dialektene).
3. I punkt 3 skriver han om hvor fantastisk han syntes det var at norsken som språk hadde overlevd så bra selv om det ikke fantes et norsk skriftspråk. Han sier at hvis Norge hadde vært fritt, så hadde almuens språk (folkespråket, dialektene) forlengst gitt grunnlaget for et norsk skriftspråk.
4. I denne delen diskuterer han framgangsmåten for å innføre et nytt skriftspråk. Han sier at noen ville hevde at dette burde innføres gradvis. Han argumenterer mot dette, og sier at i og med at det bygger på et høyst levende muntlig språk, så vil det være lurt å innføre det med en gang. I denne delen sier han at det er mange som har fordommer til folkespråket.
5. Forslag. Det er ikke min Hensigt hermed at fremhævenogen enkelt af vore Dialekter; nei, ingen saadanbør være Hovedsprog, men dette skulde væreen Sammenligning af, et Grundlag for dem.
I siste del lanserer han prosjektet sitt, innsamling av ord ("ordsamling") fra ulike dialekter og at dette skulle danne grunnlaget for et nytt norsk skriftspråk.