mandag 10. november 2008

Å være indre motivert + det å bruke lenker i innleveringer.

I bloggene bruker vi gjerne lenker, men når det gjelder skriftlige innleveringer, kan foreløpig ikke lenke i teksten erstatte en fotnote der vi oppgir fullstendig nettadresse. En innlevering skal kunne skrives ut på papir, og da fungerer jo lenkene dårlig.

Det var interessant å lese om Øyvind Hammer (en gammel klassekamerat) som i VG forteller om hvordan han uten å ha spesielle fysiske forutsetninger klarte å ta svart belte i karate på 10 måneder. Han forklarer det med indre motivasjon. Les og bli inspirert av hvordan man kan få til "det umulige" hvis man har indre motivasjon og setter seg mål.

Ingen kommentarer: