onsdag 17. desember 2008

Kommentarer ti stilene

Oppgavene var krevende.
  1. Ufullstendige setninger går igjen hos noen. Jeg har lagt ut en del eksempler. Hvorfor er disse setningene problematiske?
  2. Sammlikning Storbynatt og Byen, jeg har skrevet et lite notat som jeg vil anbefale at dere leser.
  3. Ikke så mange skrev oppgaven som gikk ut på å sammenlikne et dikt og et bilde. Les likevel notatet jeg har skrevet, det er spesielt nyttig for dere som skrev billedanalyse.
  4. Les oppgaven - i den ene oppgaven skulle man tolke/sammenlikne for så å drøfte politisk kunst. Det er da viktig å se dette som en todelt oppgave hvor en må drøftingen god plass.

Ingen kommentarer: