mandag 1. september 2008

Første inntrykk etter skriftlig innlevering

  • Stort sett god rettskriving
  • De fleste trenger opplæring i kildebruk
  • En må tenke struktur og disposisjon
  • Språket må bearbeides (det en sier skal være klart, tydelig og elegant)
  • En må LESE OPPGAVEN
  • Bildebruken kan virke noe tilfeldig
  • Jeg kommer til å gjøre det slik at jeg skal ta inn så mye arbeid jeg orker, og forsøke å gi dere gode tips og veiledning - men at det dere skriver før høstferien ikke skal være tellende, det er kun "trening"
  • Oppgave: Er denne kilden troverdig? (Om vurdering av nettsider)

Ingen kommentarer: