tirsdag 23. september 2008

Tv-retorikk

Jeg viser noe av innledningen til Tabloid, det vanlige er jo en kort reportasje som skal aktualisere og forklare den påfølgende studiodebatten. Hvorfor bruker tv2 "undervinklet kamera" når biskop Kvarme og justisminister Storberge filmes? Hvorfor er det ultranærbilde av Kvarmes hånd på korset? Merk overgangen fra hyggelig kammermusikk, smilende mennesker og champagne-glass før maktpersonen gjør sin entre og musikken stilner. I løpet av under ett minutt presenteres bakgrunnhistorien.

Ingen kommentarer: