torsdag 2. oktober 2008

Retting - diverse

Jeg legger ved en såkalt kommentarfil. Det er viktig å se på den. Der ligger det forhåpentligvis gode råd og begrunnelse for karakter.
Dere som bruker open office - vær vennlige å lagre filen som word eller som rtf-fil. Skolemaskinen jeg bruker, takler ikke open office.
De fleste oppgir kilder på en eller annen måte, det er bra. Men selv om du bruker fotnote, må du skrive på en slik måte at man ser hva som er dine tanker og hva som du har hentet fra f.eks. Wikipedia. Skriv: Den norske utgaven av Wikipedia definerer "reality-tv som......" (så setter du en fotnote)
Merk at oppgaven tester din evne til å:
a. beskrive og gjøre rede for
b. vurdere og forklare
De fleste er flinke til å beskrive hva reality-tv er (ved hjelp av blant annet eksempler), men mange er litt mer kjappe og overflatiske når det gjelder å vurdere og forklare (der uteblir det helt eller det blir ofte litt overflatisk. "Vi liker å se folk drite seg ut.")

Ingen kommentarer: