mandag 21. september 2009

Bloggen! Vurdering

Litt om bloggen, den teller i høst på sidemålskarakteren, og jeg setter karakteren i begynnelsen av januar. Dere vil ha to sidemålsinnleveringer ellers. Bloggen vil telle 1/3 av sidemålskarakteren i høst.
Hva ser jeg etter?
  • Korrekt sidemål (les korrektur, få hjelp hvis du vet du skriver mye feil, skriv gjerne teksten i en tekstbehandler med stavekontroll før du kopierer teksten inn i bloggfeltet). Det er 0-toleranse for skrivefeil.
  • At dere bruker lenker i tekstene som både viser hvilke kilder dere har brukt, og som er nyttige for leseren hvis han/hun vil lese mer
  • At dere oppgir kilder dere har brukt
  • At dere bruker bilder/illustrasjoner - men at dere gjør det på en korrekt måte. Du må bruke bilder du har tillatelse til å bruke, dere må også oppgi i teksten hvem som har tatt bilde, og hvor du har hentet det fra.
  • At dere bruker bilder/illustrasjoner som gir en merverdi til teksten (ikke bare til pynt!)
  • At dere har godt og gjennomtenkt innhold som gir et god og rimelig fyldig svar på oppgavene dere får (men det skal ikke være lange avhandlinger)
  • At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien)
  • At bloggen er fullstendig (at alle oppgaver er lagt ut, og at de er lagt ut samme uke eller uka etter at bloggoppgaven er lagt ut på arbeidsplanen).
  • Hvis det er oppgaver som går på bruk av bilder, lyd, video, animasjon osv. vil jeg komme spesielt inn på dem seinere, men jeg ser f.eks. at tidslinja bærer preg av en del slarv hos noen-

1 kommentar:

Bjørn Helge sa...

Bra liste! Kravet om jevnlig oppdatering dekkes vel kanskje av det om at bloggen skal være fullstendig?